Resultatrapport

Nedan finns två dokument:

Resultatrapport från Ami Widahls klientarbete med antroposofisk konstterapi. Den enda i sitt slag i Sverige.

Tysk 4-årig prospektiv Cohortstudie med antroposofisk konstterapi


Det går att scrolla ner i Resultatrapporten och att förstora dokumenten för att kunna se bättre. 


Antroposofisk konstterapi - Cohortstudie: