Konstterapi

Konstterapi - ett sätt att  aktivera självläkande krafter

Nu startar verksamheten åter med individuell konstterapi och hälsomålning i grupp. Platsen är Drottninggatan 28 i Gävle hos Hela Hälsan. Kolla  gärna fliken RESULTATRAPPORT i menyraden ovan.

Jag ger även konstterapeutisk vägledning på distans för dig som bor långtifrån Gävle.

Hälsomålningskurs i grupp. Kursen kommer att innehålla olika HÄLSOFRÄMJANDE övningar i målning, teckning etc. Inga förkunskaper krävs, du behöver inte kunna någonting. Du får grupp/personlig vägledning. Allt konstmaterial ingår. Ges 10 tillfällen på tisdagskvällar med start 7 februari. kl 18-20,30 under vårterminen 2023.  Max 8 deltagare. 

Priser:

Individuell konstterapi 90 min NU SÄNKT PRIIS! 750KR

Konstterapi på distans 650kr /timme

Hälsomålningskurs 10 ggr NU SÄNKT PRIS! 3300krVälkommen med förfrågan!


Varje människa har självläkande krafter som aktiveras med hjälp av färger och former i det konstnärliga skapandet.

Hälsa handlar om BALANS i kroppen och själen.


• Övningarna aktiverar människans skapande förmågor och främjar stabilisering, självläkningsförmåga samt nyorientering. Enskild handledning och spegling ingår i processen.


• Redskapen är målning, teckning och modellering.

Konstart, teknik, färg och motiv anpassas efter varje individuell situation.

Vad är hälsomålning och konstterapi?

Konstterapin ingår i CAM (komplementär och alternativ medicin) som används inom hälso/ sjukvården i Sverige och internationellt.

• Den antroposofiska konstterapin startade på 1920-talet av läkaren Ita Wegman i Schweiz.

• Evidensbaserad forskning finns.

• Vi fokuserar inte i det gamla. Från här och nu ser vi framåt.

• Framtiden har utvecklingsmöjligheterna i sig!


HÄLSOMÅLNING i grupp och individuellt utformad KONSTTERAPI är en tyst skapandeform, ingen symboltolkning eller prat om varför det blev så här. Det är här och nu som gäller. Framtiden har utvecklingsmöjligheterna i sig. Dessa skapandeprocesser inverkar och läker både på ett fysiskt plan och ett psykiskt. Det är den skapande verksamheten, som är i fokus, ej det färdiga resultatet.


HÄLSOMÅLNING kan användas förebyggande som FRISKVÅRD, PEDAGOGISKT eller HELT INDIVIDUELLT och kallas då för KONSTTERAPI.


KONSTTERAPIN är lämplig då det gäller sjukdomar, av själslig och/eller fysisk karaktär. Samarbete med läkare är önskvärt då det gäller sjukdomar. Min uppgift, som terapeut är att ge dig den konstform och de övningar som är bäst lämpade för just dig i den specifika situationen. Därför kan inga färdiga "recept" ges!


Jag ger en HELT INDIVIDUELL vägledning. Vi har ett enskilt samtal på ca en timme första gången vi ses. Varje klient gör helt sina egna, av mig, utformade övningar. Under skapande-tillfällena talar vi endast om det som sker i bilden.Det som sker i bilden, sker i dig, även om vi inte talar om det. Den personliga integriteten behålls på så sätt. Eftersom det är en tyst verksamhet är det möjligt att sitta med några få andra personer i rummet.


Dessutom finns förebyggande friskvård, HÄLSOMÅLNING i GRUPP. Detta innebär att alla i gruppen gör samma övningar, företrädesvis sk. skiktmålning med akvarellfärger. Om det finns tillräckligt många intresserade startar HÄLSOMÅLNING I GRUPP.


KONSTEN är bron till dig själv, till naturen och till dina medmänniskor.

Inom varje människa finns självläkande krafter. Dessa krafter aktiveras med hjälp av färger och former i den konstnärliga processen.

Människan är en tredelad helhet, med tanke, känsla och vilja. Människan kan även ses i ett fyrdelat perspektiv: Den fysiska kroppen, livskrafterna, själen och jaget.  Sjukdom uppstår om balansen mellan dessa aspekter i människan rubbas.

Målning, teckning, modellering och konstbetraktande är de verksamma teknikerna.  Dessa kan varieras alltefter vad som behövs i den aktuella, individuella situationen.


Kropp, själ och ande är en enhet med Jaget, Själen, Livskrafterna och den Fysiska kroppen. TANKEN, KÄNSLAN OCH VILJAN  samarbetar i vårt  själsliga område. Denna kunskap kan appliceras i de mest skilda sammanhang. VIKTIGT! DET ÄR ALLTID DINA EGNA SJÄLVLÄKANDE KRAFTER SOM GÖR "JOBBET", övningarna "trycker på knapparna" så att krafterna kan aktiveras.


När passar Hälsomålning och Konstterapi?

Företagsutveckling; på relations och individnivå med Hälsomålning, både individuellt och i grupp:

Hälsomålning som förebyggande: Allmänt stärkande, på alla plan

Anhörigstöd, både individuellt och i grupp Coaching

Hälsomålning i grupp: Förebyggande friskvård

Eftersom HELA MÄNNISKAN omfattas, passar Konstterapin, helt individuellt utformad, in på en rad sjukdomar och besvär.

Läs under fliken "kurser" för att se omdömen från tidigare klienter.